RSTnett for fysikk 1

Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes, Reidun Renstrøm, Olav Bråtveit Holm, Morten Nymo

 

Velkommen til RSTnett

Forside fysikk 1 (2013) bm Her finner du blant annet:  

  • Henvisninger fra læreboka
  • Tips til alle innlæringsoppgavene
  • Løsning til utvalgte oppgaver
  • Nettoppgaver med simuleringer
  • Kapitteltester
  • Biografier og annet historisk stoff
  • Utfyllende stoff om utvalgte fysikkemner
  • Laboratorieøvinger
  • Fysikk-nyheter hver måned

Les Oversikt over Rom Stoff Tid på nett som du finner under Vedlegg menyen.

RSTnett er utviklet med støtte fra Det faglitterære fond.

Oversikt over Rom Stoff Tid på cdu.no:

https://www.cappelendammundervisning.no/verk/rom-stoff-tid--fysikk-1-og-fysikk-2-110865