Side 19 Simuleringer av bølgebevegelse

Tversbølger

Simuleringen viser en tversbølge som tilsvarer bevegelsen som er beskrevet i figuren på side 19 i læreboka. Kjør simuleringen og observer det som skjer. Sett frekvensen til 10 Hz. Obs!: Legg merke til at tiden ikke vises i «real time».

Amplitude

Trykk på play for å starte bølgebevegelsen. Bølgens maksimale utslag y kalles amplitude. Registrer amplituden.

Bølgelengde

Bølgelengden λ er lengden av én hel svingning. Hvis vi bruker pause-knappen og step-knappen er det lettere å lese av bølgelengden. Bestem bølgelengden.

Frekvens

For å finne bølgens frekvens f, bestemmer vi først perioden T. Følg det røde punktet gjennom én hel svingning ved å bruke step-knappen. Bestem perioden ved hjelp av tidsmålere i simuleringen. Kontroller at frekvensen blir om lag 10 Hz.

Bølgefart

Bølgefarten v finner vi ved å starte animasjonen med step-knappen og så klikke et stykke fram slik at vi kan måle hvor langt bølgen har bredt seg og hvor lang tid det tar. Bruk v=st  til å bestemme farten til bølgen.

Bølgefarten kan vi også finne ved hjelp av bølgeformelen:

v=fλ

Får du om lag samme fart nå?

Langsbølger

I den siste simuleringen ser du en langsbølge. Kjør simuleringen og observer det som skjer.

Sett frekvensen og amplituden til maksimale verdier. Slå på «Use random colors» og «Show displacement from equilibrium».

Gjør observasjoner og bestem farten til langsbølgen.

Får du om lag 45 m/s?