2.401 Lodd som svinger

En masse svinger i en elastisk fjær. Velg fjærstivhet 1 N/m og masse 4 kg.

  1. Bestem svingningens periode.
  2. Bestem svingningens frekvens.
  3. Bestem svingningens amplitude.
  4. Velg fjærstivhet 4N/M og Masse 4 kg. Gjenta 1–3.