2.402 Bølgebevegelse

Oppgave

a) Kjør simuleringen og beskriv hvordan det røde punktet på bølgen beveger seg i forhold til bølgens utbredelsesretning. Hva kalles en slik bølge?

b) Kjør simuleringen og beskriv hvordan de røde punktene på bølgen beveger seg i forhold til bølgens utbredelsesretning. Hva kalles en slik bølge?

c) Kjør simuleringen og beskriv hvordan det øverste røde punktet på bølgen beveger seg. Hvorfor tror du vi likevel sier at vannbølger er tversbølger?

 

Merk:

Simuleringene fungerer best i Internett Explorer (IE).