2.02

Perioden er tida for én svingning. Når vi vet at 20 svingninger tar 15 s, må én svingning ta tida T=15 s20=... 

Frekvensen finner du da ved hjelp av f=1T .