2.403 Tversbølger og langsbølger

I denne animasjonen skal du studere tversbølger og langsbølger nærmere.

Oppgave
a) Foreløpig skal vi konsentrere oss om den røde linja øverst i bildet, som tilsvarer bevegelsen som er beskrevet i figuren på side 17 i læreboka. Trykk på play for å starte bølgebevegelsen. (Det kan være en fordel å heller kjøre animasjonen med step-knappen. Da kan du regulere farten selv og følge med hva som skjer etter hvert.

La det blå merket svare til tøystykket på figuren i boka. Følg med på merket når bølgen brer seg bortover.
Hvilken retning har det blå punktets bevegelse i forhold til selve bølgebevegelsen?
Er dette en tversbølge eller en langsbølge?
b) Følg nå med på de blå punktene på den nederste bølgebevegelsen.
Hvilken retning har det blå punktets bevegelse i forhold til selve bølgebevegelsen?
Er dette en tversbølge eller en langsbølge?

c) Gi et eksempel for hver av disse bølgetypene på hvordan de kan overføre energi fra et sted til et annet?

Nettressurser