Side 22 Simuleringer med bølger som overlagrer

Kjør simuleringen. I de to øverste grafene ser du to like pulser som går i motsatt retning. Nederst ser du de samme bølgepulsene når de møter hverandre og overlagrer.

Overlagring

Klikk deg gjennom simuleringen med step-knappen, og følg pulsene på den fiolette snora. Etter en stund møtes pulsene og litt senere har de passert hverandre.
(Legg merke til at passeringen ikke påvirker dem, de er uforandret etter passeringen!)

Resultantutslag
Ved overlagring er resultantutslaget lik summen av hvert av de opprinnelige utslagene. Studer simuleringen nøye når pulsene er «inne i» hverandre, til du er trygg på at du forstår hvorfor resultantutslaget ser ut som det gjør.

Overlagring for bølger
Velg «Like pulser» for Destruktiv interferens. Kjør simuleringen med step-knappen når pulsene begynner å gå inn i hverandre. Får du til fullstendig utslokking?

Lek videre med simuleringen, men nå med ulike pulser.