Side 25 Simuleringer med interferens

Interferens med vannbølger

Se filmsnutten fra 4:38 til 5:20 min. Observer det du ser. Sammenlign med figuren på side 24 i læreboka. Diskuter.

Simulering av interferens med vannbølger

Åpne simuleringen nedenfor som viser interferensmønsteret fra to sirkulære bølgekilder. Velg avstand 12 cm og bølgelengde 6 cm (skriv inn 12 i det øverste vinduet og 6 i det nederste og trykk på linjeskift/enter).

Bruk musa og dra den rosa prikken langs nulte ordens maksimum. Da ser du at avstandsforskjellen til alle punkter på den røde nulte ordenslinjen er null.

Drar du avstandsmåleren langs en av de to førsteordensmaksimaene, er avstandsforskjellen 1.

Drar du så avstandsmåleren langs en av de blå utslokkingslinjene får du avstandsforskjell 0,5 eller 1,5.

Sammenlikn observasjonene over med vilkårene for forsterkning og utslokking i rammen på side 26.