Side 27 Simuleringer av lys gjennom spalter

Lys gjennom enkeltspalte

Simuleringen viser hvordan lys bøyes når det passerer gjennom en spalte. Sett både bølgelengde og spaltebredden like, for eksempel 700 nm. Du ser at den sentrale lysflekken har bredd seg til en lang stripe. Sett så bølgelengden til 650 nm spaltebredden til 2500 nm. Sammenlikn med fotografiene nederst på side 27.

Bruk musa til å gjøre spalteåpningen så liten som mulig. Hva ser du da? Kommenter.

Lys gjennom dobbeltspalte

Simuleringen viser interferensmønsteret som oppstår når lys passerer gjennom en dobbeltspalte. Hver av de to spalteåpningene fungerer som en bølgekilde, og vi får et interferensmønster av tilsvarende type som vi fikk for vannbølger.
Varier avstanden mellom spalteåpningene. Da ser du at jo større avstanden blir, jo mindre blir avstanden mellom interferensmaksimaene.