2.07

a) Skriv en setning om hvert av begrepene. Her er tipsene:

  • utslag: y
  • amplitude: ym
  • bølgetopp: a1, a2, a3
  • bølgebunn: d1, d2
  • fase: se andre avsnitt på side 19
  • bølgelengde: a1 til a2, a2 til a3, b1 til b2, c1 til c2, osv.

b) Se side 16 og den første rammen på side 17 og forklar med egne ord.

c) Bølgeformelen; skriv den og forklar symbolene.