2.09

Hvis dobben er på toppen to ganger i sekundet må svingefrekvensen til det punktet – og dermed til bølgen – være f = 2 Hz.
Siden to bølgetopper er i samme fase, må avstanden mellom dem være én hel bølgelengde. Altså er λ = ... .
Hvilken formel kan du nå bruke for å finne svaret?