2.10

a) Alle punkter på en bølge har samme frekvens. Da må også alle punkter ha samme svingetid.

b) Bølgen beveger seg mot høyre. Tegn av bølgefiguren i boka og så tegne en ny lik bølge bare litt forskjøvet mot høyre. Den viser bølgen litt senere. Hvor er punktene da?