2.11

Skriv opp opplysningene i en liste:

        v = 3,00 · 108 m/s
        f = 106,8 MHz = 1,068 · 108 Hz

Vi ser av opplysningene at vi kan bruke bølgeformelen, siden det bare er λ som er ukjent.
Husk å løse bølgelikningen med hensyn på λ før du setter inn opplysningene.
Hvorfor skal svaret ha tre gjeldende siffer?