2.12

a) Tegn en figur som viser flaggermus og bytte. Skriv opp opplysningene. Av figuren ser vi at lyden må tilbakelegge s = 12 m mellom flaggermus og bytte og tilbake igjen. Når farten er gitt, kan vi finne tida det tar fra bevegelseslikningen for konstant frat, s = vt. Løs den med hensyn på t. Sett så inn opplysningene for å få svaret.

b) Føy til f i listen over opplysinger. Når du kjenner v og f, er det bare å løse bølgelikningen med hensyn på λ og sette inn.