2.54 Såpebobleinteferens

Ikke bli forledet av selve bildet. I oppgaven tenker vi oss at du skal lage en hinne i selve åpningen i brusåpneren eller i nøkkelringen. Da er det lett å vri på flaten i forhold til lyset slik at en kan se fargene. Du kan selvsagt også prøve å bruke bobler, men det er ikke fullt så lett å få fram fargene da.
Noen er flinkere enn andre til å få fram fargespillet i såpeboblene i nærbilder.