2.405 Bølgestørrelser

Simuleringen her bruker java og vi anbefaler at du går til 2.404 Bølger på en snor.

Start animasjonen med å trykke på play-knappen (og reset dersom du vil starte på nytt).
La sidene i hver rute være 1 meter og enheten for tid være sekunder.

Oppgave
a) Bestem for tversbølgen

  • amplitude
  • bølgelengde
  • frekvens

b) Vis at du kan finne bølgefarten både ved hjelp av bølgelikningen og ved hjelp av bevegelseslikningen for konstant fart, s = vt. Sammenlikn svarene og kommenter.

c) Bestem for langsbølgen

  • amplitude
  • bølgelengde
  • frekvens
  • bølgefart

Nettressurser