2.407 Interferens og veiforskjell

Simuleringen viser interferensmønsteret fra to sirkulære bølgekilder.
Velg avstand 10 cm og bølgelengde 5 cm (skriv inn 10 i det øverste vinduet og 5 i det nederste og trykk på linjeskift).

a) Bruk musen til å klikke på den lyserøde prikken og dra den langs hver av de røde Nederst ser du da verdien på veiforskjellen bølgene må gå, ∆λ, for å nå det rosa punktet. Forklar hvorfor ∆λ er den samme overalt på hver røde linje, og hvorfor den er forskjellig for hver av de tre rødelinjene.

b) Dra så den lyserøde prikken langs hver av de blå Forklar verdiene vi får for ∆λ på hver av de blå linjene.