2.408 Lysbølger gjennom enkeltspalte

Simulerningen viser hva du ser på en skjerm når du sender monokromatisk lys gjennom en spalteåpning. Lyset bøyer seg ut til sidene.

Still bølgelengden på 700 nm, og spalteåpningen også på 700 nm (bølgelengden og spalteåpningen er altså like). På skjermen ser du nå en bred rød lysstripe.

a) Øk spalteåpningen til 2000 nm. Bøyes lyset mer eller mindre når spalteåpningen økes? Beskriv hva som skjer med lyset på skjermen.

b) Reduser bølgelengden til 400 nm. Bøyes lyset mer eller mindre når bølgelengden reduseres?

c) Varier nå spalteåpningen mellom den største og den minste mulige verdien. Beskriv hva som skjer.