2.409 Youngs dobbeltspalteforsøk

Simuleringen viser Youngs dobbeltspalteforsøk.

Oppgave
a) Hva skjer med interferensmønsteret når du øker eller reduserer avstanden mellom de to spalteåpningene? Forklar.

b) Hva skjer med interferensmønsteret dersom du skifter fra blått lys, 450 nm, til rødt lys, 700 nm, (uten å endre spalteavstanden)?