3.03

Her må vi gjennom flere trinn for å finne løsningen. Se tipsene i oppgave 3.02 for først å finne energien til ett av fotonene i det røde lyset.
Hvor mange fotoner med denne energien vil til sammen gi 10–18 J?
Se også eksempelet på side 43.