3.10

a) Ved å lese av på figuren ser vi at det er fire bølgelengdeområder som absorberes godt. For klorofyll a er det omkring 430 nm til 660 nm. Bruk tabellen i margen på side 30, eller fysikktabellen, for å finne fargen til lyset med disse bølgelengdene.
Finn på tilsvarende måte fargene som de to bølgelengdene som klorofyll b absorberer.

b) Les av på grafen og bruk tabell for å finne fargene.

c) Disse bølgelengdene fant du allerede i a), det er altså den korteste bølgelengden for klorofyll a og den korteste for klorofyll b. Hvilke farger blir det altså?