3.11

a) Også her må det gjøres flere beregninger før svaret kan finnes:
Først må frekvensen bestemmes (bruk uttrykket i øverste ramme på side 43). Så bestemmer du bølgelengdene ved hjelp av bølgeformelen.

b) Dette spørsmålet finner du egentlig ikke svar på i kapittelet, men du vet kanskje at ultrafiolett lys er skadelig for de aller fleste levende organismer. Heldigvis har vi ozonlaget i atmosfæren med mange O3- og O2-molekyler som beskytter oss.