3.13

Se side 50-51.
Du kjenner raskt igjen den doble natriumlinjen i absorpsjonsspekteret. Men ser du godt etter finner du at ett annet av spektrene også passer i absorpsjonsspekteret. Hvilket?