3.401 Bohrs hydrogenatom

Simuleringen viser bølgelengder spektrum ved absorbsjon og emisjon av fotoner i et hydrogenatom.

  1. Eksiter atomet (Jump-knappen) til nivå 4. Deeksiter til nivå 1 (Jump-knappen). Gjenta for 3 til 1 og for 2 til 1. Noter de tre bølgelengdene. Studer spekteret og kommenter hva de tre bølgelengdene har til felles.
  2. Eksiter atomet (Jump-knappen) til nivå 4. Deeksiter til nivå 2 (Jump-knappen). Gjenta for 3 til 2. Noter de to bølgelengdene. Studer spekteret og kommenter hva de to bølgelengdene har til felles.
  3. Eksiter atomet (Jump-knappen) til nivå 4. Deeksiter til nivå 3 (Jump-knappen). Hvilken type lys er dette?.