4.02

a) Nøytrontall er antall nøytroner i kjernen, og protontall er antall protoner i kjernen.
Hva blir da sammenhengen med nukleontallet A? (Nukleon kan du f.eks. slå opp på side 306 i ordforklaringene, dersom du ikke husker hva det betyr).
Atomnummeret Z finner du bla. forklart på side 68. Atomnummer er det samme som ...

b) Be49 er en nuklide med atomnummer 4, siden den lave indeksen viser protontallet. I det periodiske systemet i fysikktabellen ser du at det er beryllium. Den høye indeksen 9 betyr at berylliumnukliden har 9 kjernepartikler. Siden det er 4 protoner, må det da være 5 nøytroner.

Så klarer du C  612 og Cl1735 selv.

XZA er den generelle formen for å oppgi nuklider, der Z er atomnummer/protontall, A er nukleontall og X er symbolet for grunnstoffet.

De tre siste i listen er de tre elementærpartiklene i atomet, nemlig ...