4.03

β er symbolet for en betapartikkel. På side 70 ser du hva en betapartikkel består av. Det er det samme som...
Det er ikke flere like partikler.