4.08

Her bruker du bevaringslovene for kjernereaksjoner (side 72). Du vet da at nukleontallet, Z, er det samme før og etter reaksjonen. Det samme gjelder ladningstallet A (= protontallet = atomnummeret).

a) Skriv først opp reaksjonslikningen i oppgave a slik: Be39 + He24  n01 + XAZ.

Bevaringsloven for nukleontall gir: 9 + 4 = 1 + Z. Altså er Z = 12.
Bevaringsloven for ladningstall gir: 3 + 2 = 0 + A. Altså er A = 5.
Så må du slå opp i det periodiske systemet i fysikktabellen. Der finner du at grunnstoffet er bor, B.

Da vet du at svaret på oppgave a er B512.

Nå klarer du oppgavene b, c og d selv. Du kan også se på eksempelet på side 72.