4.09

a) Her er tipset gitt i oppgaven. Da gjenstår det bare å sette inn opplysningene i energi-masse-loven (se rammen på side 73). m er gitt i oppgaven og lysfarten c finner du i tabellen.

b) Energiforbruket er gitt i kilowattimer. For å gjøre om til joule bruker du kWh = 3,6 MJ.
Nå kan du for eksempel prøve å finne ut hvor mange husstander energien fra a svarer til.