4.13

a) Les avsnittet over tabellen for å finne hvordan verdiene er regnet ut. For å forstå bedre bør du finne massen til noen av nuklidene i fysikktabellen og regne ut selv. Husk å bruke masse med enheten u. Får du samme svar?
Tallene i tabellen viser gjennomsnittsmassen til nukleonene i de forskjellige kjernene. Er den lik for de forskjellige kjernene?

b) Masse per nukleon kan altså ikke bli lavere enn verdien omkring jern (Fe). Skal vi finne reaksjoner med massesvinn, har vi altså to muligheter. Hvilke?
Venstre del av grafen er svært bratt i forhold til den høyre. Hva gir mest reaksjonsenergi (altså massesvinn) per nukleon – å fusjonere hydrogen til helium eller å spalte uran til krypton og barium?