4.14

a) Det er bevaringslovene for kjernereaksjoner (side 72) du skal sjekke, altså nukleontall og ladningstall.

b) Samme framgangsmåte som for eksemplet på side 76.

c) Er partiklene i ro etter reaksjonen? Hvilken energiform har de hvis de ikke er i ro?