4.18

Du finner mye informasjon om status for kjernekraft i hele verden på det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sin nettside PRIS (Power Reactor Information System). Se lenke nedenfor.