4.404 Energienheten kgTNT

Når det er snakk om sprengkraften til en atombombe, brukes betegnelsen kgTNT eller kilotonn TNT. TNT (tri-nitrotoluen) er et konvensjonelt og svært kraftig sprengstoff som brukes i våpen, og enheten forteller altså hvor mange tonn TNT som en atombombe tilsvarer.

Oppgave
a) Hva er energiinnholdet i 1 kg TNT i joule?

b) Atombomben som ble sluppet over Hiroshima hadde en sprengkraft på 20 kilotonn TNT. Bestem energiinnholdet i joule.