13.207 Diodekarakteristikk

I denne øvingen skal du

 • bli kjent med noen av egenskapene til en diode
 • ta opp en I–U-karakteristikk for dioden

Forhåndsoppgave

Studer I–U-karakteristikken for en diode i læreboka på side 349. Forklar egenskapene til grafen ved hjelp av teorien for pn-dioder.

Framgangsmåte

Kople opp kretsen slik figuren viser. Klargjør måleinstrumentene til å måle

volt og milliampere.

 

13-207

 

 

 

 

 

 • Skru spenningen forsiktig opp slik at voltmeteret etter hvert viser opp mot 1 V. Følg med på hva amperemeteret viser. Finn spenningen som må til for at det tydelig begynner å gå litt strøm (noen milliampere) gjennom dioden.
 • Les av en rekke sammenhørende verdier for strømmen gjennom dioden og spenningen over dioden. Start med null spenning fra spenningskilden og slutt med at voltmeteret viser om lag 1 V.
 • Slå av instrumentene og lag en graf som viser I–U-karakteristikken for denne dioden. Vurder om du må ta noen flere målinger for enkelte deler av grafen.
 • Sammenlikn grafen du har fått, med grafen i læreboka på side 349.
 • Bytt om polariteten til spenningskilden. Ta noen målinger med dioden koplet i sperreretning slik at voltmeteret viser verdier i området 0–20 V. Amperemeteret bør nå være innstilt på mikroampere. Stemmer målingene med det vi kan vente ut fra teorien?
 • Bytt polariteten til spenningskilden tilbake slik at dioden står i lederetning.Skru opp spenningen slik at amperemeteret viser noen få mikroampere. Spenningen over dioden kan være 0,4–0,5 V. Ta på dioden slik at du holder den mellom to fingrer. Hva skjer med strømmen? Bruk teorien i læreboka til å forklare det du ser.

13.207 Utstyr

 • diode, f.eks. 1N5401 eller 1N4148 eller tilsvarende
 • glattet likespenningskilde, 0–12 V eller 0–30 V
 • 2 multimetre for måling av spenning og strøm (helst μA på det ene)
 • motstand, 1 kΩ
 • koplingsbrett eller koplingsplate