13.406 Dioder

Denne nettoppgaven inneholder flere deloppgaver. Hver del inneholder en animasjon som forklarer sentrale sider ved egenskapene til dioder. Kjør gjerne animasjonen flere ganger, og prøv ut de ulike interaktive knappene animasjonen tilbyr. Les tekstene som følger med animasjonen. Kanskje du underveis også får behov for å lese om igjen det som står i grunnboka om det aktuelle temaet som animasjonen behandler.

Oppgaven i hvert enkelt tilfelle er å arbeide deg gjennom animasjonen.