13.403 Fotodioder

Denne nettoppgaven inneholder flere deloppgaver. Hver del inneholder en animasjon som forklarer sentrale sider ved virkemåten av en halvlederkomponent eller i et apparat der den blir brukt . Kjør gjerne animasjonen flere ganger, og prøv ut de ulike interaktive knappene animasjonen tilbyr. Les tekstene som følger med animasjonen. Kanskje du underveis også får behov for å lese om igjen det som står i grunnboka om det aktuelle temaet som animasjonen behandler.

Oppgaven i hvert enkelt tilfelle er å arbeide deg gjennom animasjonen.