13.01

Forklaring på hva valensbånd og ledningsbånd er finner du midt på side 334. Energigap er illustrert på figuren på side 333. I dette kapitlet er vi spesielt interessert i enerigapet mellom ledningsbåndet og valensbåndet.

Et elektron kan få nok energi til å hoppe opp i valensbåndet ved å absorbere et foton (se forklaring og figur i margen s. 334), eller ved termisk eksitasjon (forklart nederst på side 334).