13.02

Vi forklarer faste stoffers ulike ledningsevne ved hjelp av figuren øverst på side 335. Størrelsen på energigapet er avgjørende for ledningsevnen. Hvorfor det er slik, forklares i teksten rundt figuren.

Temperatur påvirker også ledningsevnen til en halvleder, fordi høyere temperatur gir flere termiske eksitasjoner. Hva skjer da med ledningsevnen?