13.05

a) Et temperatur-resistans-diagram av den typen du skal lage ser du nederst til høyre på side 338.

b) Skriv inn tabellen på kalkulatoren eller i et statistikkprogram og prøv kurvetilpassing med hver av de tre foreslåtte funksjonene.

c) Modellen kan nok brukes litt utenfor intervallet punktene dekker, men ikke i et så stort område som [–40, 200].