13.06

En fotomotstand får lavere resistans når lysmengden øker fordi halvledermaterialet den består av får flere ladningsbærere. Hvordan dette skjer er forklart i teksten om LDR på side 339.