13.07

p-ledere og n-ledere er forklart på side 340 og 341. En kortversjon finner du i sammendraget. Eksempler på hvordan p-ledere og n-ledere lages er vist i krystallfigurene i margene på side 340 og 341. Istedenfor fosfor og aluminium kan andre stoffer med samme antall valenselektroner brukes. Poenget er å øke antall ladningsbærere av en bestemt type.