13.08

pn-diode og pn-overgang er forklart nederst på side 342. Hva som skjer i pn-overgangen når det går strøm i lederetningen er illustrert og forklart på side 343. Lyset fra en LED består av fotoner som emitteres fra atomene i pn-overgangen når ledningselektroner møter hull.

Fotodioder er forklart og illustrert på side 345. De virker på mange måter som en lysdiode kjørt «baklengs». Innkommende fotoner eksiterer atomer slik at det dannes nye hull-elektronpar.

Lysdioder i bruk er blant annet illustrert øverst på side 344. Bruksområder for fotodioden er ramset opp i første avsnitt om fotodioder på side 345.