13.12

Virkemåten til en npn-transistor er illustrert og forklart på side 354 og 355. Grunnen til at det blir få rekombinasjoner i basis, beskrives øverst side 355.