Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet er det mange nye begreper. Arbeid med kapittelet til du er trygg på dem alle sammen. Det er lurt å lese grundig i læreboka, og studere figurene spesielt nøye. Dessuten er mange av animasjonene og simuleringene i lærebokhenvisningene til RSTnett fine å bruke for å forstå begreper som er knyttet til bølgebevegelse bedre.

Som vanlig bør du regne alle eksemplene og alle innlæringsoppgavene i boka. Bruk oppgavetipsene her når du står fast. Vi anbefaler også at du går gjennom de løste oppgavene til kapittelet. Både tips og løste oppgaver finner du i menyene på kapittelforsiden.

Flere av nettoppgavene er gode forståelsesoppgaver, særlig oppgavene 2.402, 2.406 og 2.410.