Tips til kapittelet

Anbefalinger

Hovedpoenget med dette kapittelet er å gi en kort orientering om hva fysikkfaget dreier seg om (side 9). Deretter får du en kort innføring i begrepet modell og lærer hvordan det brukes i fysikken.

I menyen finner en pdf-fil med mer om strålemodellen for lys (som er en del av fagområdet geometrisk optikk), refleksjon og brytning. I pdf-en er det også en lenke til en nettside om synssansen.