Tips til kapittelet

Når du skal arbeide med stoffet i dette kapittelet, anbefaler vi spesielt nettoppgavene. Nettoppgavene inneholder simuleringer av de fleste halvlederkomponentene som beskrives i boka. I boka forklares komponentene ved hjelp av illustrasjoner der partikler i bevegelse har «fartsstriper». I simuleringene ser du partiklene bevege seg «på ordentlig». I tillegg kan du utforske hva som skjer når du endrer på eksperimentbetingelsene. Alt dette er med på å gjøre virkemåten lettere å forstå.

I tillegg til arbeidet med læreboka og simuleringene, tror vi du vil ha stort utbytte av et utvalg av forsøk og øvinger som gir deg praktisk erfaring med temaene fra teoristoffet. Elektronikklabutstyr er svært rimelig å anskaffe, og forholdsvis enkelt å eksperimentere med. Det bare fantasien som setter grenser for hva slags innretninger som kan lages, og dette fagområdet egner seg spesielt godt til tverrfaglige prosjekter sammen med faget Teknologi og forskningslære.

Lykke til med arbeidet med å forstå litt av teoriene som ligger til grunn for de mange «dingsene» vi bruker i hverdagen: mobiltelefonen, pc-en, digitalkameraet, solceller og mye annet!