13.201 Kalibrering av en NTC-termistor

I denne øvingen skal du

  • planlegge og utføre målinger slik at du får kalibrert en termistor i temperaturområdet 5–50 °C
  • teste kalibreringen

Kople den temperaturavhengige motstanden (NTC) til ohm-funskjonen på et multimeter eller en motstandssensor.

  • Mål motstanden i NTC-en. Hold NTCen mellom fingrene. Hva skjer med motstandsverdien? Hvorfor? 
  • Gjør en systematisk undersøkelse av motstandsverdien ved ulike temperaturer ved hjelp av vannbadet. Start med varmt vann som holder omkring 50 °C, og senk temperaturen gradvis ved hjelp av knust is og god omrøring. 
  • Tegn en graf over resistansverdier som funksjon av temperatur. Sammenlikne med termistorens datablad, eller grafen i læreboka s. 338.