13.209 Darlingtonkopling

I denne øvingen skal du

  • lage, forstå og eksperimentere med Darlingtonkopling

Forhåndsoppgave

Studer koplingsskjemaet under. Forklar hva som skjer i kretsen dersom det går en ørliten strøm fra plusspolen, videre fra A til B og inn i basis på transistor 1.

Framgangsmåte

 

13-209

 

 

 

 

 

 

 

Kople opp kretsen som vist. Pass på at transistorene og lydgiveren koples riktig vei.

  • Når alt er koblet koplet riktig, kan du teste koplingen ved å berøre tilkoplingspunktene A og B samtidig. Da skal lydgiveren pipe. Forklar hvorfor den ørlille strømmen som går gjennom kroppen din kan føre til at det går mye strøm gjennom lydgiveren.
  • La strømmen gå fra A, gjennom alle elevene i klassen, og videre til B. Piper lydgiveren når kretsen er sluttet? 
  • Lek videre; send strømmen igjennom femkroner, folk og fluer. Bare fantasien setter grensene! Kanskje noen elever kan besøke en grunnskole og bruke apparatet og grunnskoleelever til å illustrere strømkretser?

13.209 Utstyr

  • to NPN-transistorer, f. eks. BC546, BC547 eller tilsvarende
  • glattet likespenningskilde eller batteri, 9 V
  • lydgiver, f. eks. SMA-21-P15
  • motstand, 100 Ω og 1 kΩ
  • koplingsbrett eller koplingsplate
  • ledninger