13.203 Lysdiode

I denne øvingen skal du

 • lage en strømkrets med lysdiode
 • måle sperrespenningen for en lysdiode

Framgangsmåte

 • Bruk simuleringsprogrammet og lag en krets med et batteri, en motstand og en lysdiode av samme type som dere senere skal benytte i labben. Juster resistansen i motstanden. Her kan du prøve og feile for å finne ut hva som er lurt. Hva skjer om dioden koples direkte til en spenningskilde? 
 • Når du har funnet en krets som fungerer i simuleringsprogrammet, kan du prøve å kople den.
 • En lysdiode har som regel en flat kant på kapselen. Hva tror du den forteller oss? Forsøk å kople lysdioden i begge retninger. Når lyser dioden?
 • Mål spenningen over den lysende dioden med voltmeteret. Hva sier denne spenningen om dioden?

13.203 Utstyr

 • elektronikksimulator (f.eks. Yenka)
 • rød lysdiode
 • ulike motstander
 • glattet likespenningskilde eller batteri, 4–6 V
 • koplingsbrett eller koplingsplate
 • ledninger
 • voltmeter