Tips til kapittelet

Anbefalinger

Kjernefysikken begynte med oppdagelsen av radioaktiviteten. Svært mye av den kunnskapen vi i dag har om atomkjernene, kommer fra studiet av den strålingen som radioaktive stoffer sender ut.

Den store interessen for kjernefysikk kommer blant annet av at det er mulig å utvinne store energimengder ved å sette i gang bestemte kjernereaksjoner. Interessen har også sammenheng med at kjernefysikken hjelper oss i diagnostisering og behandling av mange sykdommer. I tillegg har kjernefysikk gitt oss forståelse av hva som skjer i sola og andre stjerner når de produserer så «mykje lys og mykje varme». Den har også hjulpet oss til å forstå hvor alle grunnstoffene kommer fra og til å forstå universets tidligste fase, Big Bang.

I dette kapittelet er det viktig at du lærer hvordan kjernefysikken presenterer en nuklide, med nukleontall og atomnummer. Radioaktive prosesser er kjent fra Naturfag, men her lærer du hva som skjer inni atomkjernen når α-, β- eller γ-stråler sendes ut.

Det er viktig at du lærer hvilke bevaringslover som gjelder i alle kjernereaksjoner, spesielt den bevaringsloven som sier at den totale energien er bevart. Det er denne bevaringsloven vi bruker når vi forklarer muligheten til å utvinne energi ved fisjon og fusjon. Diagrammet på side 75 er grunnleggende for å forstå hvorfor fisjon av tunge kjerner og fusjon av lette kjerne kan frigjøre energi.