Kan vi føle temperatur?

Er det temperaturen vi kan føle?

Rettighetshaver: MinutePhysics - laget av Henry Reich

Veritasium prøver å stille folk på gata det samme spørsmålet?

Rettighetshaver: Veritasium